OPM
0106.2017

Partycypacja w planowaniu przestrzeni się opłaca. Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” trwa

  • OPM
  • Artykuł

Rozpoczął się nabór uzupełniający do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, który polega na wsparciu gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców. 

 W ramach projektu realizatorzy wesprą 26 samorządów stojących przed wyzwaniem opracowania lub zmiany dokumentów planistycznych: studium lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem działań jest wsparcie w przygotowaniu konsultacji społecznych tych dokumentów na etapie tworzenia założeń do ich projektów.

Gminy otrzymają następujące wsparcie:

  1. wspólne zaplanowanie przebiegu konsultacji dokumentu planistycznego (w tym dobranie i udostępnienie narzędzi pomocnych w prowadzeniu konsultacji),
  2. szkolenia, warsztaty i doradztwo ekspertów z dziedziny planowania przestrzennego i partycypacji obywatelskiej na etapie przygotowania i realizacji konsultacji społecznych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces po stronie gminy,
  3. granty na realizację indywidualnych planów konsultacji do wysokości 20 tys. zł,
  4. możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu.
Dlaczego warto?

„Dzięki włączeniu mieszkańców w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku, mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w studium lub w planie miejscowym. Minimalizowane jest przez to ryzyko złożenia dużej liczby uwag i powtarzania procedury w wyniku ich rozpatrzenia. Takie działanie pomaga unikać konfliktów społecznych na etapie wyłożenia dokumentów do publicznego wglądu.” – mówi Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Kiedy i jak można się zgłaszać?

Nabór gmin do projektu trwa maksymalnie do 30 czerwca br. Zgłoszenia będą jednak rozpatrywane w kolejności spływania. Zainteresowane gminy proszone są o wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego:

http://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/formularz/

Po wypełnieniu formularza, z gminą skontaktują się realizatorzy projektu.

Projekt realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (partner wiodący projektu), Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Napraw Sobie Miasto, Pracownię Zrównoważonego Rozwoju oraz Związek Miast Polskich.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen

Informacji udziela:

Maria Perchuć-Żółtowska: mperchuc@stocznia.org.pl

tel. (22) 100 55 94


[ezcol_1quarter]plan na plan

Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym
Monika Komorowska


[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]przepis na plan

Przepis na plan
Joanna Suchomska, Paweł Kołacz

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half_end]biblioteka_opm_obserwatorium_irm-min
Biblioteka OPM IRM[/ezcol_1half_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.