OPM
2011.2020

Poglądy to za mało. Nowa porcja wiedzy o miastach.

  • OPM
  • Artykuł

[ezcol_3quarter]

Urban Development Issues prezentuje specjalny polskojęzyczny numer poświęcony przede wszystkim gospodarce przestrzennej. Wśród wyników badań dwudziestu trzech prac podjęto również tematy dotyczące środowiska, partycypacji oraz transportu.

W tym roku czasopismo naukowe Urban Development Issues wydaje dwa specjalne polskojęzyczne numery. W listopadzie ukazał się pierwszy z nich, w którym zebrane artykuły skupiają się na identyfikacji zjawisk miejskich oraz analizie procesów kształtujących miasta, a także stanowią przyczynek do podjęcia dyskusji i zainicjowania zmian chociażby w zakresie planowania przestrzennego w Polsce.

Jak tłumaczy w edytorialu redakcja czasopisma, aktualny numer powstał pośrednio w celu ukazania czytelnikom szerokiego spektrum zainteresowań badawczych pracowników Instytutu Rozwoju Miast i Regionów będącego Wydawcą kwartalnika naukowego. Na co dzień pracownicy IRMIR zaangażowani są w różne projekty naukowe, z których jedynie część zebranych informacji i wniosków zostaje wykorzystywana w głównych produktach Instytutu. Przykładem są raporty Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR. Prace nad kolejnymi publikacjami to żmudny proces pogłębiania i aktualizacji wiedzy w danym temacie, a przede wszystkim praca z mnóstwem wskaźników dotyczących wszystkich miast w Polsce. Tak ogromna liczba danych później często wykorzystywana jest w innych publikacjach, np. artykułach naukowych.

W tym numerze UDI znalazły się wyniki badań dwudziestu trzech prac poświęconych zagadnieniom dotyczącym suburbanizacji, kształtowaniu przestrzeni, ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu, zarządzania miastem, partycypacji, a także transportu i miejskiej mobilności. [/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]Raporty o stanie polskich miast-obserwatorium polityki miejskiej-insytut rozwoju miast i regionów pdf[/ezcol_1quarter_end]


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Szpura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoni Matuszko, Dorota Matuszko
EKOMIASTO – przykład Krakowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *