OPM

Doktorat wdrożeniowy: Środowisko obszarów zurbanizowanych i adaptacja do zmian klimatu

Instytut Rozwoju Miast i Regionów ogłasza konkurs na realizację doktoratu wdrożeniowego w ramach programu badawczego Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR w obszarze eksperckim:

Środowisko obszarów zurbanizowanych i adaptacja do zmian klimatu”.

 

Oferujemy:

 zatrudnienie na okres 3 lat (po 3 miesięcznym okresie próbnym),

 atrakcyjne wynagrodzenie,

 duży poziom samodzielności,

 otwartość na innowacyjne pomysły,

 pracę w zgranym, interdyscyplinarnym zespole (OPM dream team),

 zaplecze analityczne i techniczne do prowadzenia badań,

 upowszechnianie i promocję efektów prowadzonych badań,

 możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach,

 duży potencjał wdrożeniowy wyników prowadzonych badań,

 piłkarzyki i kawę z ekspresu 😉

Tematyka doktoratu powinna być powiązana z programem badawczym i projektami realizowanymi przez OPM IRMiR.

 

Wymagania i oczekiwania:

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do osób:

  • Posiadających wykształcenie wyższe,
  • Mogących wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami i ponadstandardową działalnością związaną ze wskazanym tematycznym
  • posiadających szerokie zainteresowania oraz wiedzę we wskazanym obszarze eksperckim
  • orientującej się w światowych trendach związanych ze wskazanym obszarem eksperckim
  • posługującej się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie
  • gotowych do podjęcia pracy w pełnym wymiarze etatu w Krakowie

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy nadsyłać na adres:
opm@irm.krakow.pl

Mile widziane dodatkowe portfolio lub prezentacja wybranych osiągnięć, działań oraz pomysłów i inspiracji badawczych.

Na zgłoszenia czekamy do 18.08.2019 r.

Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami