OPM

Ekspert: Rozwój gospodarczy miast

Instytut Rozwoju Miast i Regionów ogłasza nabór na stanowisko kierownika/czki badań w obszarze:

Rozwój gospodarczy miast”.

Oferujemy:

 zatrudnienie na okres 3 lat (po 3 miesięcznym okresie próbnym),

 duży poziom samodzielności,

atrakcyjne wynagrodzenie,

 otwartość na innowacyjne pomysły,

 pracę w zgranym, interdyscyplinarnym zespole,

 zaplecze analityczne i techniczne do prowadzenia badań,

 upowszechnianie i promocję efektów prowadzonych badań,

 możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach,

 duży potencjał wdrożeniowy wyników prowadzonych badań,

 piłkarzyki i kawę z ekspresu 😉

 

Wymagania i oczekiwania:

Nabór skierowany jest przede wszystkim do osób:

 posiadających umiejętności analityczne oraz syntezujące,

 posiadających doświadczenie w projektowaniu procesu badawczego i kierowaniu projektami badawczymi,

 posiadających szerokie zainteresowania oraz wiedzę we wskazanym obszarze eksperckim,

 orientujących się w światowych trendach związanych ze wskazanym obszarem eksperckim,

 posługujących się biegle językiem angielskim w mowie i piśmie,

 gotowych do podjęcia pracy w pełnym wymiarze etatu w Krakowie.


CV wraz z dorobkiem naukowym prosimy nadsyłać na adres:
opm@irmir.pl

Mile widziane dodatkowe portfolio lub prezentacja wybranych osiągnięć, działań oraz pomysłów i inspiracji badawczych.

Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami