Dane osobowe

  Dane do faktury:

  Na powyższe dane zostanie wystawiona faktura.

  x

  Skan pisma wskazującego osobę rejestrującą się jako przedstawiciela miasta-członka ZMP. List powinien być podpisany przez Prezydenta/Burmistrza.

      x

  Charakter uczestnictwa

  Rejestracja na

  Prezentacja/poster

  Abstrakt poster:

  x
  maksymalnie 1000 znaków, 5 słów kluczowych, 40 MB

  Abstrakt prezentacja:

      x
      x
  maksymalnie 1000 znaków, 5 słów kluczowych, 40 MB

  Publikacja

  Artykuł prześlę do 30.09.2016

  Podsumowanie

  Kongres - 560.98 zł

  Kongres - 690 zł


  Razem


  Kongres - 650.41 zł

  Kongres - 800 zł


  Razem


  Kongres - 900 zł

  Kongres - 731.71 zł


  Razem