OPM
1006.2024

Zapraszamy na seminarium regionalne w Toruniu. Debata o rozwoju miast w województwie kujawsko-pomorskim już 14 czerwca

  • OPMR
  • Artykuł

14 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbędzie się seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie kujawsko-pomorskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”.

Organizatorami spotkania są Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich oraz Związek Województw RP.

Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego, będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.

hierarchia funkcjonalna miast w województwie kujawsko-pomorskim - demografia

  • Mimo komplementarności obu ośrodków bipolarnej aglomeracji bydgosko-toruńskiej ich integracja w zakresie funkcji nie jest duża, nie tworzą one w efekcie silnej, policentrycznej struktury.
  • Wszystkie trzy ośrodki rangi subregionalnej w województwie – Włocławek, Grudziądz i Inowrocław – cechują niedobór usług rynkowych, co wynika m.in. z industrialnej historii, zwłaszcza dwóch pierwszych miast.
  • Również ośrodki IV i V rzędu – z wyjątkiem Brodnicy – cechują się ujemnym wskaźnikiem usług rynkowych.

hierarchia funkcjonalna miast w województwie kujawsko-pomorskim - usługi centralne

Więcej o tematyce seminarium przeczytać można w artykule opublikowanym na stronie Portalu Samorządowego.

***

REJESTRACJA NA SEMINARIUM:
https://forms.gle/m1XinFj4QA7bS2UaA

Seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie kujawsko-pomorskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” odbędzie się 14 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w sali obrad (200) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Plac Teatralny 2). W razie pytań prosimy o kontakt: kpiech@irmir.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *