OPM
0606.2024

Rozwój miast w województwie lubuskim. Debata z udziałem samorządowców i ekspertów już 12 czerwca w Zielonej Górze

  • OPMR
  • Artykuł

Porozmawiajmy o rozwoju miast w województwie lubuskim. Zapraszamy na debatę z udziałem samorządowców i ekspertów

12 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie lubuskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”. Organizatorami spotkania są Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich oraz Związek Województw RP.

Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego, będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.

hierarchia funkcjonalna miast w województwie lubuskim - demografia

  • W województwie lubuskim wyróżnić można dwa podsystemy sieci miejskiej: północny, z głównym węzłem w Gorzowie Wielkopolskim, i południowy, z głównym centrum w Zielonej Górze.
  • Lubuskie jest jednym z trzech województw w Polsce, w których nie wyróżniono ośrodków subregionalnych (pozostałe to opolskie i świętokrzyskie).
  • W regionie, oprócz dwóch największych, bardzo zbliżonych do siebie rangą, poziomem skupiania usług rynkowych i potencjałem ludnościowym miast stutysięcznych – Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego – znajdują się tylko cztery miasta średnie, liczące powyżej 20 tys. mieszkańców.

hierarchia funkcjonalna miast w województwie lubuskim - nadwyżka usług

Więcej o tematyce seminarium przeczytać można w artykule opublikowanym na stronie Portalu Samorządowego.

***


REJESTRACJA NA SEMINARIUM:

https://forms.gle/okq4xSihCkXbrMbS7

Seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie lubuskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” odbędzie się 12 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w sali obrad w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Lubuskiego. W razie pytań prosimy o kontakt: kpiech@irmir.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *