OPM
0306.2017

Seminarium | Odkrywanie piękna miast. Dwa lata z ustawą krajobrazową (23.06.2017)

  • OPM
  • Wydarzenie

Instytut Rozwoju Miast zaprasza na seminarium pt. ,,Odkrywanie piękna miast. Dwa lata z ustawą krajobrazową”, które odbędzie się w Krakowie 23 czerwca.

Miasto, będąc w swej istocie formą koncentracji przestrzennej ludności i różnego rodzaju działalności jest jednocześnie polem, w którym szczególnie intensywnie uwidaczniają się współzależności między interesami jednostkowymi i grupowymi, a tym co górnolotnie nazywamy dobrem ogółu lub interesem publicznym. Miasta od wieków poddawane były różnego rodzaju regulacjom, które definiowały ów interes oraz wyznaczały zasady gwarantujące jego zachowanie. Porządek ten, znajdował wyraz również w przestrzennej organizacji miast i w jego wizualnym aspekcie – krajobrazie.

Krajobraz polskich miast po transformacji wskazuje, że to raczej interesy partykularne odegrały tu zdecydowanie większą rolę, a państwo oraz włodarze miast w zbyt małym stopniu dbali o ich zrównoważony rozwój. Być może również w odbiorze społecznym, dbałość i piękno miast, nie należała do zagadnień priorytetowych.

Wydaje się jednak, że kolejne pokolenia mieszkańców polskich miast zwracają coraz większą uwagę również na jakość estetyczną swojego otoczenia. W jakimś stopniu odpowiedzią na te potrzeby było przygotowanie 2 lata temu tzw. uchwały krajobrazowej, której obecny kształt w dużej mierze zawdzięczamy oddolnej aktywności społecznej. Przyjęcie ustawy krajobrazowej nie zakończyło jednak dyskusji o polskiej przestrzeni. Trwające prace nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym skłaniają do dalszych refleksji nad rozwiązaniami, który pomogłyby zachować, a w wielu wypadkach odkryć na nowo piękno polskich miast.

23 czerwca w Krakowie podczas seminarium zaprezentowane zostaną różne doświadczenia i perspektywy dotyczące ochrony krajobrazu. W pierwszej części seminarium przyjrzymy się obecnej rzeczywistości prawnej i porównamy ją do projektowanych rozwiązań. Następnie będziemy mieć okazję do poznania narzędzi do oceny jakości krajobrazu i monitorowania zmian. W końcu spotkanie to, będzie okazją do poznania doświadczeń miast w walce o piękny krajobraz. Przedstawione zostaną perspektywy różnej wielkości ośrodków, przede wszystkim z polski ale i zagranicy, oraz nowych i starych doświadczeń.

Osoby zainteresowane tematyką ochrony krajobrazu miejskiego, zapraszamy również do aktywnej formy udziału w seminarium poprzez zgłoszenie krótkich prezentacji, które będą prezentowane w trakcie specjalnej sesji organizowanej  na zasadach zbliżonych do formuły 3MT (3 minutes thesis)*
Wystąpienia powinny dotyczyć tematyki seminarium, w szczególności problemów zarysowanych w poniższych pytaniach:
Jakie są najlepsze praktyki miast w walce z reklamami? Jak reklamować i nie szpecić? Jakie stosować narzędzia do badania jakości krajobrazu? To tylko kilka z wielu pytań, na które wspólnie możemy poszukać odpowiedzi. Czekamy na Wasze zgłoszenia (3TM) do 18 czerwca (23:59).

Udział w seminarium jest bezpłatny. O udziale (biernym) decydować będzie kolejność zgłoszeń.

[ezcol_2third]

Zgłoszenie na seminarium:
bit.ly/seminarium_zgłoszenie

Miejsce:
Kraków, Hotel Qubus, ul. Nadwiślańska 6 [/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][/ezcol_1third_end]


Program seminarium
9:30 – 10:00
Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15
Otwarcie, przywitanie gości

dr Wojciech Jarczewski, Dyrektor Instytutu Rozwoju Miast

10:15 – 11:35
Prawne i społeczne aspekty ochrony krajobrazu

dr Maciej Nowak, Kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Problemy i dylematy prawne dotyczące gminnych uchwał reklamowych

Tatiana Tymosiewicz, Zastępca Dyrektora w Departamencie Polityki Przestrzennej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Ustawa krajobrazowa, cele i założenia, funkcjonowanie, projektowane zmiany (kodeksowe)

dr inż. Anna Staniewska, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska
Krajobraz miasta a partycypacja społeczna

Ireneusz Krześnicki, Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, Urząd Wojewódzki w Łodzi
Instrumenty nadzorcze wojewody wobec uchwał krajobrazowych na przykładzie miasta Łodzi

Dyskusja

11:35 – 11:50
Przerwa

11:50 – 12:55
Narzędzia do oceny jakości krajobrazu i monitorowania zmian

prof. dr hab. Jerzy Solon, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Audyt krajobrazowy i krajobrazy priorytetowe – możliwe konsekwencje dla
planowania przestrzennego w gminach.

dr Szymon Chmielewski, Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zmierzyć chaos reklamowy

Miłosz Zankowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Działania urzędu w sprawie wdrażania ustawy krajobrazowej

Dyskusja

12:55 – 13:20
Kalejdoskop (sesja 3MT)

Karolina Listwan-Franczak, Uniwersytet Jagieloński 
Wpływ reklamy zewnętrznej jako narzędzia kampanii wyborczej na okresowe kształtowanie przestrzeni publicznej miast, na przykładzie miasta Krakowa

Mateusz Kulig, Instytut Rozwoju Miast
Reklama wielkopowierzchniowa a czytelność widoków panoramicznych historycznych układów urbanistycznych.

Karol Kwiatek, Uniwersytet Jagielloński
Pomiar chaosu reklamowego

13:20 – 13:35
Przerwa

13:35 – 15:10
Z praktyki miast

Andrzej Kalinowski, Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Miasta Ciechanowa
Ciechanowskie doświadczenia z uchwałą krajobrazową

Bartosz Poniatowski, p.o. kierownika Oddziału Krajobrazu i Estetyki Miasta, Biuro Architekta Miasta, Urząd Miasta Łodzi
Jak tworzyć uchwały reklamowe? Zarys instrukcji w oparciu o doświadczenia Łodzi i Nysy

Alicja Bogalecka-Pabisiak, Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Poznania
Poprawianie przestrzeni Poznania – czyli co robimy z reklamami

Jacek Piątek, Plastyk Miasta, Urząd Miasta Gdyni
Analiza procesu estetyzacji przestrzeni publicznej Miasta Gdyni

dr Dorota Jopek, Katedra Gospodarki Regionalnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wpływ regulacji prawnych na kształtowanie krajobrazu miejskiego Nowego Jorku

Dyskusja

15:10 – 15:25
Zakończenie


*) Idea wystąpienia polega na syntetycznej prezentacji swoich tez (wynikających np. z prowadzonych badań, doświadczeń itp.) w czasie nie dłuższym niż 3 minuty. Dzięki zastosowaniu takiej formy uczestnicy mają możliwość zapoznania się z kluczowymi informacjami i stosunkowo dużą liczbą wystąpień. Zgłębienie tematyki, która zwróci czyjąś uwagę, możliwe jest w ramach dyskusji po serii prezentacji lub poprzez indywidualny kontakt z osobą prezentującą.
Reguły:
– 1 statyczny slajd (brak video, dźwięków)
– 3 minuty wystąpienia

ZAINTRYGUJ SŁUCHACZY  OPOWIEDZ HISTORIĘ  POROZMAWIAJ

[ezcol_1third]
Inspiracja I
[/ezcol_1third] [ezcol_1third]Inspiracja II
[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Video-poradnik[/ezcol_1third_end]


[ezcol_1third]Patronat honorowy

LogotypMIBpion-e1461321306144-min[/ezcol_1third] [ezcol_1third]

Partner wydarzenia

zmp

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]

Patronat medialny

Urbnews.pl Logo-min

[/ezcol_1third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.