OPM
0803.2024

Porozmawiajmy o rozwoju miast w województwie warmińsko-mazurskim. Zapraszamy na debatę z udziałem samorządowców i ekspertów

  • OPMR
  • Artykuł

W miastach województwa warmińsko-mazurskiego mieszka blisko 60% jego ludności – odsetek ten jest niemal taki sam, jak dla całej Polski. Licząca 49 ośrodków sieć miejska tego regionu jest jednak znacznie rzadsza i znacznie rzadziej zaludniona niż średnio w całym kraju.

Zapraszamy na seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie warmińsko-mazurskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”, które odbędzie się 12 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w sali obrad w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Olsztyn, ul. Emilii Plater 1). Organizatorami spotkania są Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Związek Miast Polskich.

  • Prezentacja wyników przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego) będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.
  • Województwo warmińsko-mazurskie charakteryzuje się znacznie rzadszym niż w całym kraju pokryciem ośrodkami miejskimi. W referowanym regionie na 10 tys. km² przypada 21 miast, podczas gdy dla całej Polski liczba ta wynosi 30. Wyraźnie niższy od średniego, aż o 40%, jest również poziom zaludnienia – 11,6 tys. mieszkańców na 1 miasto.
  • Olsztyn ze swoim obszarem funkcjonalnym stanowi zasadniczy węzeł osadniczy regionu. Ważną rolę pełnią również rozmieszczone po przeciwnych stronach województwa dwa ośrodki subregionalne – Elbląg i Ełk.
  • Niedorozwój centralnych usług rynkowych w relacji do liczby ludności miasta cechuje zdecydowaną większość miast województwa.

hierarchia funkcjonalna miast w województwie warmińsko-mazurskim - demografia

Więcej o tematyce seminarium przeczytać można w artykule opublikowanym na stronie Portalu Samorządowego.

***

Seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie warmińsko-mazurskim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” odbędzie się 12 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w sali obrad w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Olsztyn, ul. Emilii Plater 1). W razie pytań prosimy o kontakt: mgrochowicz@irmir.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *