OPM
1003.2017

Ustawa metropolitalna dla woj. śląskiego została przyjęta

  • OPM
  • Artykuł

W czwartek Sejm przyjął ustawę metropolitalną dla woj. śląskiego. Według zapowiedzi ustawa powinna zostać opublikowana na przełomie marca i kwietnia br., a metropolia w woj. śląskim powstanie na jej gruncie 1 lipca 2017 r., a zacznie działać 1 stycznia nowego roku.

Projekt ustawy został poparty w Sejmie zdecydowaną większością głosów. Ustawę przyjęło 432 z 439 posłów, 1 był przeciw, 6 posłów wstrzymało się od głosu. Metropolia w województwie śląskim ma powstać 1 lipca. Jednak działać zacznie od 1 stycznia 2018 roku.

Przed przyjęciem ustawy zgłaszano poprawki. Platforma Obywatelska proponowała m.in., aby obniżyć próg ludnościowy metropolii – z 2 milionów do miliona mieszkańców. Zmiana, która umożliwiłaby powstanie metropolii również w innych województwach została odrzucona. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekonywał, że próg dwóch milionów mieszkańców to na świecie metropolitalny standard. Zapowiedział jednak, że planowane są także rozwiązania dla pozostałych aglomeracji. Wśród poprawek zgłoszono również przepis umożliwiający wyjście z metropolii. Sejm jej jednak odrzucił. Przyjęto natomiast poprawkę zgłoszoną przez PiS dotyczącą skrócenia okresu vacatio legis ustawy – z 14 dni od ogłoszenia do dnia następującego po dniu ogłoszenia.

Nowa projekt w niektórych punktach utrzymuje zapisy z ustawy z  2015 r., którą zastępuje. Chodzi m.in. o umożliwienie metropolii udziału w podatku PIT. Szacuje się, że może nowa metropolia może zyskać około 250 mln zł rocznie.

Według ustawy, związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

W skład metropolii nie wejdzie Jaworzno, które opuściło Górnośląski Związek Metropolitalny. Wśród głównych powodów, dla których mieszkańcy są przeciwni włączeniu do metropolii jest kwestia transportu. Jak tlumaczy prezydent miasta Paweł Silbert, lokalny przewoźnik, PKM Jaworzno, oferuje tańsze przejazdy niż KZK GOP, a w ostatnich latach inwestuje również w nowe elektryczne autobusy.


[ezcol_1third]zieleń_w_miastach_ile_jest_warta-min
Drzewa. Zielony kapitał miast. Ile są warte?

[/ezcol_1third][ezcol_1third]biblioteka_opm_obserwatorium_irm-min
Biblioteka OPM IRM

[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]kalendarz_wydarzenia_konferencje_obserwatorium_promo-min
Kalendarz miejskich wydarzeń
[/ezcol_1third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.