OPM
1908.2020

Sprawiedliwość środowiskowa w miastach postsocjalistycznych

  • OPM
  • Artykuł

Międzynarodowy zespół badaczy przyjrzał się na jakim etapie jest dyskusja dotyczące sprawiedliwości środowiskowej w miastach postsocjalistycznych. Przeanalizowano dokumenty i wybrane działania w Polsce, wschodnich Niemczech, Rumunii i Rosji. Z analiz wynika, że błękitno-zielona infrastruktura w niewielkim stopniu jest uwzględniania w planowaniu przestrzennym.

Sprawiedliwość środowiskowa (environmental justice) to  koncepcja, która zwraca uwagę na zróżnicowane w zakresie dostępu do dóbr środowiskowych oraz narażenia na ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko. Znaczenie badań nad sprawiedliwością środowiskową rośnie na całym świecie. Coraz więcej uwagi poświęca się temu tematowi w kluczowych dokumentach międzynarodowych, np. ONZ. Jak zauważają autorzy, ostatnio badania w tym kontekście koncentrują się na dostępności i atrakcyjności błękitno-zielonej infrastruktury w miastach dla różnych grup mieszkańców.

W artykule w czasopiśmie naukowym Cities przedstawiono niektóre trendy w zakresie rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w miastach byłego bloku wschodniego. Autorzy zwracają uwagę, że termin sprawiedliwości środowiskowej nie jest używany w dokumentach dotyczących planowania przestrzennego – przynajmniej nie oficjalnie. Jednak pośrednio wspomina się o tym w różnych dokumentach strategicznych w niektórych miastach wschodnich Niemiec, Polski, Rumunii i Rosji poprzez ogólne deklaracje mówiące, że celem władz jest zapewnienie równego dostępu do terenów zieleni. W tym temacie, w miejscu sprawiedliwości środowiskowej zwykle zwraca się uwagę na ogólne nierówności w dostępności do błękitno-zielonej infrastruktury, np. przez osoby o średnich i niskich dochodach. Autorzy tłumaczą, że jednym z powodów względnego braku debaty na temat sprawiedliwości środowiskowej w miastach postsocjalistycznych może być fakt, że nierówności te jeszcze nie są tak duże jak w niektórych, np. amerykańskich, ośrodkach. O dostępnie do terenów zieleni w polskich miastach więcej będzie można się dowiedzieć w raporcie Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR, który jest planowany na grudzień 2020.

Obecnie coraz częściej się obserwuje trend w miastach naszego regionu, gdzie działania w zakresie rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury są wykorzystywane przez lokalnych decydentów i planistów jako element marketingu politycznego służący poprawie wizerunku miasta. Dlatego też działania te wykorzystywane są również jako narzędzie poprawy atrakcyjności zaniedbanych dzielnic w projektach rewitalizacji miast. Autorzy zwracają jednak uwagę, że obecność błękitno-zielonej infrastruktury w dokumentach planistycznych jest stosunkowo niewielka i najczęściej ogranicza się do ochrony już istniejących terenów. Rzadko kiedy obserwowane są natomiast wyraźne działania zmierzające do osiągnięcia celów w zakresie dostępności do zieleni.


Artykuł

Environmental justice in the context of urban green space availability, accessibility, and attractiveness in postsocialist cities (Cities – 106)

Jakub KronenbergAnnegret Haase, Edyta Łaszkiewicz, Attila AntalAliaksandra Baravikova, Magdalena BiernackaDiana DushkovaRichard Filčak, Dagmar HaaseMaria Ignatieva, Yaryna Khmara, Mihai Razvan Niţă, Diana Andreea Onose

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *