OPM
2210.2021

Starachowice: odnowić tradycję

  • Hanna Milewska-Wilk
  • Artykuł

Starachowice mają długą tradycję jako ośrodek przemysłowy. XXI wiek to jednak odpływ młodych mieszkańców i brak napływu innych, z sąsiednich małych miejscowości. Zatrzymanie młodych i dbałość o dobre wykorzystanie istniejących zasobów to priorytety dla polityki mieszkaniowej miasta.

Tak jak w przypadku innych miast biorących udział w I kongresie CUS w Starachowicach, miasto – gospodarz również mierzy się z odpływem młodych ludzi. Gmina nie ma jednak problemu bezrobocia. Bardziej konkurencyjne stały się po prostu sąsiadujące duże miasta: Radom i Kielce, a nawet Warszawa i Kraków. Młodzi ludzie po studiach nie wracają i nie zakładają rodzin w Starachowicach. Ze względu na położenie wśród lasów i spore tereny przeznaczone na działalność przemysłową, miejsc do rozbudowy zasobów mieszkaniowych jest niewiele, a jakość tych istniejących odbiega znacząco od obecnych standardów.

Starachowice TBS

Starachowice mają swoje Towarzystwo Budownictwa Społecznego od 1998 roku. Osobno gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi i nieruchomościami miasta zajmuje się odpowiedni referat Urzędu Miasta. Gmina realizuje działania w ramach tych dwóch ścieżek. Po pierwsze jest to budowa mieszkań na wynajem o niskim czynszu. Po drugie – budowa i remonty mieszkań z zasobu komunalnego gminy. Wiosną 2021 zasiedlono 3 budynki JTBS z 60 mieszkaniami o czynszu 12,60 zł za m2 – bardzo konkurencyjnym w stosunku do rynku najmu mieszkań w mieście. Budynki sfinansowano środkami bezzwrotnymi z BGK i preferencyjnym kredytem z tego samego źródła. W ramach działań TBS planowane są już kolejne budynki i mieszkania na wynajem.

Źródło: UM Starachowice, materiały seminaryjne.

Środki z BGK z Funduszu Dopłat pozwalają na rozbudowanie zasobów komunalnych. Remonty starszego zasobu przeprowadzane miały być wg wcześniejszych planów z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Ze względu na zmianę warunków na korzystniejsze, szczególnie dla terenów objętych programami rewitalizacji, miasto jednak skorzysta z Funduszu Dopłat.

Działania

Remonty całych budynków zaplanowane są na Osiedlu Wzgórze, z lat ’20 XX wieku, objętego opieką konserwatorską. Obecnie trwa przebudowa pierwszego domu. Dla dwóch kolejnych w czerwcu wyłoniono wykonawcę remontu. W pozostałych trwają stopniowe wysiedlenia i przenoszenie mieszkańców do innych budynków – również z nowych zasobów TBS, jeśli gospodarstwa domowe spełniały niezbędne warunki. Zmiany dotyczą nie tylko budynków mieszkalnych, gdzie całkowicie przebudowywane będą wnętrza 30 mieszkań, a poddasza adaptowane są na mieszkania chronione. Stworzono też już w miejscu dawnych zabudowań gospodarczych budynek – centrum aktywności lokalnej. Miejsce skupiać ma mieszkańców osiedla i oferować zajęcia dla młodszych i starszych mieszkańców, ale także usługi społeczne. Dodatkowo okolica otrzyma teren do rekreacji i plac zabaw dla dzieci. Przygotowywany jest teren pod budowę budynku zaplanowanego na 101 mieszkań komunalnych przy ulicy Kościelnej 52b, po zburzeniu dawnych baraków socjalnych. Będzie to bardzo duża inwestycja miejska, w 2021 ogłoszono przetarg na realizację budynku.

Aktywizacja

Aktywność miasta skłoniła prywatnych przedsiębiorców do budowy nowych mieszkań w blokach i domów na sprzedaż. O ile wcześniej praktycznie nie było nowych lokali na sprzedaż w Starachowicach, to obecnie na ukończeniu są trzy osiedla. W planach deweloperów zaś są ich kolejne etapy – są chętni na zakup. Miasto stara się zachęcać do wykorzystywania działek w granicach administracyjnych, ale i indywidualne budownictwo, i to na sprzedaż jednak wychodzi poza Starachowice, które dla mieszkańców nowych osiedli nadal pozostają głównym miejscem pracy i korzystania z wszelkich usług.

 

O szczegółach działań z zakresu lokalnej polityki mieszkaniowej można dowiedzieć się z wystąpienia wiceprezydent miasta
Starachowice, p. Anety Nasternak.
Nagranie pochodzi z seminarium pt. Rola mieszkalnictwa w rozwoju miast – jak wyjść poza schemat?,
które odbyło się 6 października w Starachowicach.

[link do prezentacji]

 

Zachęcamy również do zapoznania się z doświadczeniami innych miast oraz podsumowaniem dyskusji
o problemach i wyzwaniach związanych z prowadzeniem ambitnej polityki mieszkaniowej:

Zobacz jak Pleszew opracował kompleksową politykę mieszkaniową

„Młode Stare Miasto” – Piotrków Trybunalski

Kołobrzeg chce zadbać o mieszkańców w Kurorcie

Piotrków Trybunalski tworzy „Młode Stare Miasto”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *