OPM
3009.2019

Szkolenie. Tworzenie infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu

 • OPM
 • Artykuł

[ezcol_4fifth]Fundacja Sendzimira organizuje bezpłatny program szkoleniowy, który został przygotowany we współpracy z Ecologic Institute, w ramach projektu Climate NBS Polska – przeciwdziałanie zmianom klimatu. Zgłoszenia można wysyłać do 12 października 2019 r.

W ramach programu można wziąć udział w:

szkoleniu dot. narzędzi strategicznych wdrażania błękitno zielonej infrastruktury do miast

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące narzędzi strategicznych i proceduralnych sprzyjających rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia w polskich miastach. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zakresem dokumentów i możliwościami uwzględniania w nich rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury oraz przydatnymi narzędziami, takimi jak instrumenty planistyczne i  finansowe, a także inne narzędzia wspierające.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do urzędników miejskich, odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie dokumentów strategicznych, programów operacyjnych i procedur służących wdrażaniu rozwiązań zrównoważonych w miastach.

warsztatach projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) w miastach

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania elementów błękitno-zielonej infrastruktury oraz ich wykorzystania w odniesieniu do konkretnych problemów występujących w miastach. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają informacje o zasadach i parametrach stosowanych w tego typu projektach, a także przejdą przez proces projektowy oparty na konkretnym przykładzie z danego miasta.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do architektów krajobrazu, projektantów branży drogowej, inżynierii sanitarnej oraz architektów i urbanistów. Służy ono poszerzeniu wiedzy i warsztatu projektowego o rozwiązania oparte na przyrodzie, łączące w sobie aspekty techniczne i przyrodnicze.

Etap 1: szkolenie e-learningowe

Odbywa się online w terminie 14.10 – 24.11.2019 i stanowi przygotowanie do udziału w części stacjonarnej. Ma na celu:

 • zwiększenie świadomości uczestników w jaki sposób rozwiązania oparte na przyrodzie (tzw. Nature Based Solutions – NBS) mogą przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu w mieście;
 • zwiększenie wiedzy uczestników na temat różnych rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) oraz narzędzi strategicznych i proceduralnych sprzyjających rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia w polskich miastach.

Etap 2: część stacjonarna, która obejmuje dwie ścieżki tematyczne do wyboru:

 • Szkolenie dot. narzędzi strategicznych wdrażania błękitno zielonej infrastruktury do miast (30 uczestników w grupie, 2 dni szkoleniowe), dwie edycje do wyboru:
  • 28-29 listopada 2019, Warszawa;
  • 23-24 stycznia 2020, Kraków.
 • Warsztaty projektowania rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) w miastach (15 uczestników w grupie, 5 dni szkoleniowych), dwie edycje do wyboru:
  • 2-6 grudnia 2019, Warszawa;
  • 17-21 lutego 2020, Kraków.

Zgłoszenia do udziału w programie szkoleniowym są przyjmowane poprzez rejestrację TUTAJ. Istnieje możliwość udziału tylko w części online.

Udział we wszystkich szkoleniach jest bezpłatny, w trakcie szkoleń stacjonarnych organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia w ośrodku szkoleniowym.

Jaki jest zakres tematyczny szkoleń?

Szkolenie e-learningowe

Szkolenia składa się z trzech modułów:

Moduł 1. Błękitno zielona infrastruktura jako narzędzie łagodzenia zmian klimatu – wprowadzenie.

Moduł 2. Dobór i projektowanie elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

Moduł 3. Polityki i zachęty wspierających wdrażanie NBS w miastach.

Po zakończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminu testowego. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na pytania testowe, uzyskując wynik minimum 55%, oraz zrealizują minimum dwa zadania kursowe otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia do samodzielnego wydruku. Wynik będzie jednym z elementów branych pod uwagę przy rekrutacji do etapu 2 szkolenia.

 Kto będzie prowadził szkolenia?

Tomasz Bergier – trener szkolenia e-learningowego i prowadzący warsztaty projektowania NBS w miastach

Agnieszka Kowalewska – trenerka szkolenia e-learningowego i prowadząca szkolenia dot. narzędzi strategicznych wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury do miast, koordynatorka projektu Climate NBS

Ilona Gosk – prowadząca szkolenia dot. narzędzi strategicznych wdrażanie błękitno-zielonej infrastruktury do miast

Karolina Maliszewska – prowadząca szkolenia e-learningowe

Michał Markowski – prowadzący szkolenie e-learningowe, asystent trenera warsztatów i szkoleń [/ezcol_4fifth] [ezcol_1fifth_end]kongres polityki miejskiej 2019 Kielce[/ezcol_1fifth_end]


raporty o stanie polskich miast-obserwatorium polityki miejskiej - grafika_salata-kochanowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *