Gospodarka i rynek pracy

[ezcol_2third]

Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego ośrodki miejskie są kluczowe. To w nich skupiają się bowiem miejsca pracy, to w nich koncentrują się usługi, zarówno te podstawowe, jak i wyższego rzędu. To wreszcie w miastach wytwarzane są innowacje, które następnie oddziałują na gospodarkę całego kraju.  Zrównoważony rozwój ośrodków miejskich, przekładający się na dobrą kondycję gospodarki całego kraju, powinien skutkować konkurencyjnością Polski na arenie międzynarodowej.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

rozwojgosp

Rozwój gospodarczy.
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: M. Dej [/ezcol_1third_end]

Raporty

Teksty