Transport i mobilność miejska

[ezcol_2third]

Każda osoba właściwie codziennie, czy to w związku z aktywnością zawodową, sprawami bytowymi czy też innymi potrzebami, musi się przemieszczać – podróżuje od źródła (najczęściej miejsca zamieszkania) do celu związanego z konkretną aktywnością. Sposób, czas i wygoda przemieszczenia przekładają się wprost na ocenę warunków życia w danym ośrodku zurbanizowanym.

Wynika to także z tego, że wybór określonej opcji przemieszczania się wpływa również na poziom hałasu, zanieczyszczenie środowiska, bezpieczeństwo, wielkość powierzchni zajmowanej przez transport (a tym samym pozostałej – możliwej do innego zagospodarowania, np. pod zieleń) itd. To wszystko przekłada się na ogólny klimat miasta i poziom zadowolenia mieszkańców.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

okładka-raport o stanie polskich miast-transport i mobilność

Transport i mobilność miejska.
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: J. Gadziński, E. Goras [/ezcol_1third_end]

 

 

 

Raporty

Transport i mobilność miejska. Raport o stanie polskich miast

redakcja: Jędrzej Gadziński, Ewa Goras

Teksty