Kształtowanie przestrzeni miejskiej

Kształtowanie przestrzeni to bez wątpienia jedno z najtrudniejszych zagadnień krajowej polityki miejskiej, a jednocześnie jedno z najbardziej fundamentalnych w kontekście zrównoważonego rozwoju miast. Koszty związane z patologią systemu planowania przestrzennego w Polsce przestają być już tylko przedmiotem odwiecznych dyskusji wąskiego grona ekspertów. Uciążliwości związane z brakiem dobrego zarządzania przestrzenią obszarów zurbanizowanych dostrzegają coraz dotkliwiej również zwykli mieszkańcy. Złe planowanie miast generuje szereg negatywnych konsekwencji ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, które mogą poważnie zaważyć na perspektywach rozwojowych i jakości życia w polskich miastach.

Raporty

Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast

redakcja: Wojciech Jarczewski, Aleksandra Kułaczkowska

Teksty