OPM
1310.2020

Gdynia i Rzeszów szukają pomysłów na miejskie mikro innowacje

  • OPM
  • Artykuł

Pierwsze w Polsce urban laby ogłosiły nabory na innowacyjne pomysły w zakresie poprawy jakości życia ich mieszkańców. W Gdyni poszukiwane są koncepcje na mikro innowacje ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu w mieście i adaptację do tych zmian. Z kolei w Rzeszowie pomysły mają dotyczyć któregoś z trzech tematów: nowoczesna i przyjazna przestrzeń miejska dla mieszkańców, rozwiązania ułatwiające poruszanie się po mieście, zieleń w mieście.

W dwóch polskich miastach – w Gdyni i w Rzeszowie – realizowane jest pilotażowe wdrożenie urban labów, w oparciu o koncepcję wypracowaną w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Urban lab to – zgodnie z definicją przyjętą przez zespół IRMiR – innowacyjny instrument współpracy władz miejskich z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz podmiotami naukowymi, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów oraz generowanie dodatkowej wartości przy wykorzystaniu zasobów miejskich. Wśród zakresów działania laboratorium miejskiego można wymienić: projektowanie, testowanie i wdrażanie innowacji społecznych oraz technologicznych, funkcjonowanie inkubatora innowacji miejskich, otwieranie danych miejskich i ich wykorzystywanie w praktyce, a także współzarządzanie przestrzenią miejską. Wszystkie te działania powinny odbywać się przy aktywnym udziale mieszkańców. Efekty i doświadczenia z aktualnie trwającego projektu, polegającego na testowym wdrożeniu urban labów w Gdyni i w Rzeszowie, nad którym IRMiR pełni rolę koordynatora merytorycznego, będą stanowić cenną bazę wiedzy dla innych polskich miast, zainteresowanych wdrożeniem urban labu.

Gdynia walczy ze zmianami klimatu

W urban labach w obu miastach trwa obecnie nabór na innowacyjne pomysły w zakresie poprawy jakości życia ich mieszkańców. W Urban Lab Gdynia, w ramach drugiej edycji Pomysłu na Miasto poszukiwane są pomysły na mikro innowacje ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu w mieście i adaptację do tych zmian. Projekty o największym potencjalne będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione. Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany, w ramach którego zbierane są inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. Ma za zadanie promować współudział mieszkańców w działaniach poprawiających jakość życia w mieście oraz budować poczucie sprawczości wśród lokalnej społeczności.

Zbierane propozycje w drugiej edycji projektu Pomysł na Miasto, mają być odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i mogą dotyczyć np. zieleni miejskiej, budowania świadomości wśród mieszkańców czy działań na rzecz czystego powietrza. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale, a łączna kwota przeznaczona na ich testowanie to 90 tys. zł. Pomysły o wysokim potencjale, które nie będą testowane w ramach działalności gdyńskiego labu, po opracowaniu zostaną udostępnione w otwartym katalogu dla innych miast zainteresowanych potencjalnym wdrożeniem. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na https://urbanlab.gdynia.pl/inkubator-miejski/. Zgłoszenia należy wysłać do 19 października.

Rzeszów stawia na trzy obszary

Równolegle, w Urban Lab Rzeszów rozpoczął się nabór pomysłów w ramach realizowanego działania Rzeszów Startup Urban Akcelerator w obszarze poprawy jakości życia mieszkańców Rzeszowa. W ramach aktualnego naboru poszukiwane są pomysły na mikro innowacje miejskie, które promują współudział mieszkańców we wdrażaniu rozwiązań w trzech obszarach tematycznych: nowoczesna i przyjazna przestrzeń miejska dla mieszkańców, rozwiązania ułatwiające poruszanie się po mieście oraz zieleń w mieście. Wybrane pomysły przez Radę Projektową Rzeszów Startup Urban Akcelerator zostaną przetestowane w przestrzeni miasta, a te przynoszące pozytywne zmiany, będą mogły zostać wdrożone na stałe. Całkowity budżet przeznaczony na to przedsięwzięcie to 90 tys. zł. Pomysły można przysyłać do 15 października br. poprzez formularz dostępny na stronie https://urbanlab.erzeszow.pl/pl/835-tematy-miejskie/18677-realizowane-projekty.htmlNOWY RAPORT


raport-okladkaPOBIERZ

W kierunku nowej krajowej polityki miejskiej. Raport rekomendacyjny

Redakcja: Karol Janas
Autorzy: Karol Janas, Wojciech Jarczewski, Rajmund Ryś, Łukasz Sykała

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *