OPM
2606.2018

V Kongres Rewitalizacji (3-4.12, Lublin)

  • OPM
  • Wydarzenie
3-4 grudnia po raz piąty spotkają się praktycy i teoretycy rewitalizacji. Tegoroczna edycja Kongresu Rewitalizacji odbędzie się w Lublinie.

V Kongres Rewitalizacji kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku tradycję spotkań środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji – naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków. W tej edycji, w dniach 3-4 grudnia 2018 r., wydarzenie odbędzie się w Lublinie, w którym zrealizowane działania rewitalizacyjne zostały docenione w konkursie na opracowanie modelowych rozwiązań z zakresu rewitalizacji.

Tegoroczny V Kongres Rewitalizacji organizowany jest przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jego celem jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, na szczeblu krajowym oraz lokalnym, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej. Tematem zbliżającej się edycji są Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie.

W tym roku tematyka rozszerzona zostaje także o zagadnienia przebiegu tych procesów na obszarach wiejskich. Głównym celem tegorocznego Kongresu jest wypracowanie rekomendacji do optymalizacji polskiego modelu rewitalizacji, przyjmując za podstawę ocenę dotychczasowych doświadczeń oraz celów polityki miejskiej.

Doskonałą podstawą do podejmowania dyskusji kongresowych będzie publikacja przedkongresowa przedstawiająca szerokie spektrum doświadczeń, zgromadzonych przez miasta pilotażowe i modelowe w ramach prowadzonych projektów. Będzie ona stanowić wstęp do debaty o ewolucji systemu rewitalizacji, w kontekście aktualnych problemów polityki miejskiej tj.: kurczenie się miastkryzys centrum i mieszkalnictwo. Dodatkowo, problematyka V Kongresu Rewitalizacji poruszać będzie zagadnienia związane odnową terenów wiejskich, co w obecnej perspektywie finansowania stanowi zarówno szansę jak i wyzwanie dla samorządów gmin wiejskich. Wspólnie wypracowane wnioski oraz rekomendacje zostaną ujęte w przygotowanej publikacji po Kongresie.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem mogą zgłosić się do sesji posterowej lub kalejdoskopowej. Udział w obu liczony jest jak normalne wysępienie (prezentacja). Kalejdoskop polega na przedstawieniu „na żywo”, przed publicznością, prezentacji w czasie 3 minut, przy użyciu jednego slajdu. Podjęte tematy będą mogły być rozwinięte w ramach przewidzianej dyskusji. Dzięki temu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się w krótkim czasie z wieloma kwestiami dotyczącymi rewitalizacji.

W ramach wydarzenia organizowany jest również konkurs na najlepszą pracę magisterską, dotyczącą szeroko rozumianej tematyki rewitalizacji.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Wszystkie informacje organizacyjne dotyczące V Kongresu Rewitalizacji będą na bieżąco zamieszczane i aktualizowane na stronie internetowej Kongresu – http://rewitalizacja.miasta.pl.

V Kongres Rewitalizacji
3-4 grudnia 2018 r.
Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
ul. Grottgera 2 Lublin


[ezcol_1half]raport o stanie miast polskich opm irm rozwój gospodarczy niskoemisyjność zarządzanie i współpraca krajowa polityka miejska rozwój miast w PolsceRaporty o stanie polskich miast
Rozwój gospodarczy / niskoemisyjność / zarządzanie MOF
[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter]dostępność dziecko obywatel rodzic miasto przestrzeń publiczna
Czy da się być aktywnym mieszkańcem mając małe dziecko pod opieką?[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]śleszyńskie-średnie miasta-deglomeracja
Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce (publikacja)

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1half] wydarzenia[/ezcol_1half][ezcol_1half_end]

[/ezcol_1half_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.