OPM
1305.2024

Zapraszamy na seminarium regionalne w Rzeszowie. Debata o rozwoju miast w województwie podkarpackim

  • OPMR
  • Artykuł

22 maja o godzinie 10:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbędzie się seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie podkarpackim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”.

Organizatorami spotkania są Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a partnerami merytorycznymi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich i Związek Województw RP.

Prezentacja wyników badania hierarchii funkcjonalnej miast w Polsce, przeprowadzonego przez Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego, będzie punktem wyjścia do rozmowy o tym, jak skuteczniej odpowiadać na indywidualne potrzeby rozwojowe miast przy uwzględnieniu roli, jaką pełnią one w regionie.

hierarchia funkcjonalna miast w województwie podkarpackim - demografia

  • Województwo podkarpackie (ósme pod względem liczby ludności w kraju) jest najsłabiej zurbanizowanym regionem w Polsce. Niemniej gęstość sieci miast jest w nim bliska średniej ogólnopolskiej.
  • Województwo podkarpackie jest jedynym regionem w Polsce bez miast o dużym niedoborze rynkowych funkcji usługowych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.
  • Mimo mniejszego współczynnika urbanizacji, województwo podkarpackie ma korzystną strukturę przestrzenną i potencjał do dalszego rozwoju rynkowych działalności centralnych.


Więcej o tematyce seminarium przeczytać można w artykule opublikowanym na stronie Portalu Samorządowego.

***

REJESTRACJA NA SEMINARIUM:
https://forms.gle/hXvhxMbib69xfypC9

Seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie podkarpackim jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich” odbędzie się 22 maja o godzinie 10:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (al. Łukasza Cieplińskiego 4). W razie pytań prosimy o kontakt: kpiech@irmir.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *