OPM

Zarządzanie MOF

[ezcol_1quarter]raport_zarządzanie_okładka[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]

Aby miasta mogły się prawidłowo rozwijać, osiągać zamierzone cele i rozwiązywać pojawiające się problemy niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego modelu zarządzania oraz współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Ważne w tym kontekście staje się zapewnienie rozwiązań organizacyjnych odpowiadającym dynamicznie zmieniającym się powiązaniom funkcjonalnym pomiędzy miastami centralnymi a ich otoczeniem.

Podobnie jak pozostałe, raport ,,ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH” składa się z dwóch części badawczych. Pierwsza ma na celu monitoring miejskich obszarów funkcjonalnych w zakresie współpracy między samorządami, dostępności i integracji transportu publicznego oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przyjęta formuła badań powstała tak, aby dane mogły być zbierane systematycznie, a skonstruowane wskaźniki syntetyczne były porównywalne w jak najdłuższym okresie czasu.

Kolejna część ma charakter problemowy. W ramach niej podjęto temat funkcjonowania partnerstw terytorialnych budowanych wokół środków zewnętrznych oraz zbadano opinie na temat dotychczasowej współpracy, możliwości jej kontynuacji, oczekiwań różnego rodzaju instrumentów oraz zmian prawnych wspierających współpracę międzysamorządową. W publikacji znajdziecie Państwo również omówienie uwarunkowań prawnych współpracy międzysamorządowej.

[/ezcol_3quarter_end]


Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych.
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: K. Janas, W. Jarczewski
Autorzy: M. Chlebicki, A. Gajda, J. Herbst, K. Janas, W. Jarczewski, A. Kudra, J. Łukomska, P. Olesiński, P. Salata-Kochanowski, Ł. Sykała, K. Szmigiel-Rawska

POBIERZ


Chcesz wiedzieć więcej?
Zajrzyj do naszego
GEOPORTALU