OPM
3001.2017

ZIMA W MIEŚCIE (2): Światło

  • OPM
  • Artykuł

Zimą, kiedy słońce krócej nam towarzyszy, nieodłącznym elementem każdego dnia staje się światło w sztucznym wydaniu. To dzięki niemu możemy realizować codzienne aktywności również po zmroku. Właściwe oświetlenie pozwala sprawić, że przestrzeń wydaje się bardziej atrakcyjna i bezpieczna.

Oświetlenie jest konieczne, aby ludzie nie tylko mogli widzieć, ale również żeby sami byli widzialni. Ilość i jakość światła wpływa również na to jak się czujemy w danej przestrzeni i jak ją oceniamy. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, rozmieszczenie oświetlenia oraz jego jakość poprawia naturalne możliwości nadzoru oraz może mieć istotny wpływ na zmniejszenie poczucia niebezpieczeństwa, jak i zniechęcić do podejmowania czynności niepożądanych, np. przestępczości i dewastacji przestrzeni publicznych.

Bezpieczeństwo

Gdy przestrzeń jest prawidłowo oświetlona poprawiają się naturalne możliwości nadzoru, a użytkownicy tejże przestrzeni mogą czuć się bezpieczniej. Jak pokazują niektóre badania zjawisko to jest szczególnie odczuwalne u kobiet i osób starszych [1]. Gdy przestrzeń jest oceniana jako niebezpieczna staje się rzadziej uczęszczana, co z kolei może potęgować negatywne odczucia. Tym samym poprawa oświetlenia w sposób istotny może przyczynić się także do zwiększenia liczby pieszych w nocy, według Możliwość komentowania została wyłączona.