OPM

IV Kongres Rewitalizacji Miast

O kongresie

Kongres

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, której celem jest zapoznanie się z przykładami projektów rewitalizacyjnych realizowanych na terenie miasta Wałbrzycha, zarówno starówki miejskiej jak i obiektów poprzemysłowych. W ramach wizyty uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia m. in. obiektów byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, która obecnie przekształcona została w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (Centrum Ceramiki Unikatowej, galeria sztuki, muzeum) znajdującego się na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wizyty zapoznają się z mechanizmami działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie miasta, w tym mechanizmami finansowymi i organizacyjnymi. W trakcie jej trwania przedstawione zostaną główne bariery i uwarunkowania rewitalizacji miasta z perspektywy mieszkańców oraz władz lokalnych.

Harmonogram

19.09.2016 PONIEDZIAŁEK

* w czasie Kongresu postery będą eksponowane w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu

20.09.2016 Wtorek

Wydarzenia

Kongres

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, której celem jest zapoznanie się z przykładami projektów rewitalizacyjnych realizowanych na terenie miasta Wałbrzycha, zarówno starówki miejskiej jak i obiektów poprzemysłowych. W ramach wizyty uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia m. in. obiektów byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, która obecnie przekształcona została w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (Centrum Ceramiki Unikatowej, galeria sztuki, muzeum) znajdującego się na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wizyty zapoznają się z mechanizmami działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie miasta, w tym mechanizmami finansowymi i organizacyjnymi. W trakcie jej trwania przedstawione zostaną główne bariery i uwarunkowania rewitalizacji miasta z perspektywy mieszkańców oraz władz lokalnych.

Wizyta studyjna

Wizyta studyjna Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, której celem jest zapoznanie się z przykładami projektów rewitalizacyjnych realizowanych na terenie miasta Wałbrzycha, zarówno starówki miejskiej jak i obiektów poprzemysłowych. W ramach wizyty uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia m. in. obiektów byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, która obecnie przekształcona została w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (Centrum Ceramiki Unikatowej, galeria sztuki, muzeum) znajdującego się na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wizyty zapoznają się z mechanizmami działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie miasta, w tym mechanizmami finansowymi i organizacyjnymi. W trakcie jej trwania przedstawione zostaną główne bariery i uwarunkowania rewitalizacji miasta z perspektywy mieszkańców oraz władz lokalnych.

Konkurs

Kongres

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, której celem jest zapoznanie się z przykładami projektów rewitalizacyjnych realizowanych na terenie miasta Wałbrzycha, zarówno starówki miejskiej jak i obiektów poprzemysłowych. W ramach wizyty uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia m. in. obiektów byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, która obecnie przekształcona została w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (Centrum Ceramiki Unikatowej, galeria sztuki, muzeum) znajdującego się na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wizyty zapoznają się z mechanizmami działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie miasta, w tym mechanizmami finansowymi i organizacyjnymi. W trakcie jej trwania przedstawione zostaną główne bariery i uwarunkowania rewitalizacji miasta z perspektywy mieszkańców oraz władz lokalnych.

Publikacje

Kongres

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wizycie studyjnej, której celem jest zapoznanie się z przykładami projektów rewitalizacyjnych realizowanych na terenie miasta Wałbrzycha, zarówno starówki miejskiej jak i obiektów poprzemysłowych. W ramach wizyty uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia m. in. obiektów byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”, która obecnie przekształcona została w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (Centrum Ceramiki Unikatowej, galeria sztuki, muzeum) znajdującego się na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Kulturowego. Uczestnicy wizyty zapoznają się z mechanizmami działań rewitalizacyjnych prowadzonych na terenie miasta, w tym mechanizmami finansowymi i organizacyjnymi. W trakcie jej trwania przedstawione zostaną główne bariery i uwarunkowania rewitalizacji miasta z perspektywy mieszkańców oraz władz lokalnych.

Kontakt

kongres@irm.krakow.pl
tel +48 12 633 85 72 wew. 15

osoba do kontaktu:
Jaromir Matulewicz
+48 12 633 85 72 wew. 16

sekretariat IRM
fax +48 12 633 85 72
www.irm.krakow.pl
www.kongres.irm.krakow.pl