OPM
2212.2016

Kochasz miasta? Szukamy takich jak Ty!

  • OPM
  • Wydarzenie

Jako Instytut Rozwoju Miast prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz projektową, m.in. w obszarze gospodarki przestrzennej, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami oraz rewitalizacji.

Pracując naukowo poszukujemy nowych rozwiązań dla polskich samorządów. Chcemy aby poprzez dostarczanie wysokiej jakości wiedzy dotyczącej szerokiego spektrum zjawisk i tendencji w zakresie rozwoju miast i obszarów miejskich, przyczyniać się do poprawy jakościowej lokalnych polityk. Projektów jest coraz więcej i otwieramy nowe zakłady, dlatego poszukujemy nowych osób do pracy w Instytucie Rozwoju Miast.

Kogo szukamy?

• Dwóch osób na stanowisko ADIUNKTA w ramach planowanych zakładów rozwoju społeczno-demograficznego miast i rozwoju gospodarczego miast.

Kandydatem na stanowisko adiunkta w Instytucie Rozwoju Miast powinna być osoba, która:
1. korzysta w pełni z praw publicznych,
2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
3. posiada stopień naukowy co najmniej doktora w zakresie nauk społecznych (w szczególności takich dyscyplin jak ekonomia, socjologia, geografia społeczno-gospodarcza i in.),
4. posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie tematyki rozwoju  społeczno-demograficznego i/lub problematyki rozwoju gospodarczego miast i  regionów,
5. posiada biegłą znajomość języka angielskiego,
6. posiada doświadczenie w samodzielnej realizacji i kierowaniu projektami badawczymi
7. posiada szeroką wiedzę z zakresu analiz i stosowania metod badawczych zarówno ilościowych jak i jakościowych,
8. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami projektowymi,
9. jest gotowa do podjęcia wyzwania związanego z tworzeniem nowego zespołu badawczego i kierowania jego pracami w ramach zadań realizowanych przez Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły dotyczące rekrutacji (link).

• Dwóch osób na stanowisko ASYSTENTA w ramach planowanych zakładów rozwoju społeczno-demograficznego miast i rozwoju gospodarczego miast.

Kandydatem na stanowisko asystenta w Instytucie Rozwoju Miast powinna być osoba, która:
1. korzysta w pełni z praw publicznych,
2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
3. posiada stopień zawodowy co najmniej magistra w zakresie nauk społecznych w szczególności z takich dyscyplin jak: ekonomia, socjologia, geografia społeczno-gospodarcza i in.)
4. posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie tematyki rozwoju społeczno-demograficznego i/lub problematyki rozwoju gospodarczego miast i regionów,
5. posiada biegłą znajomość języka angielskiego,
6. posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
7. posiada szeroką wiedzę z zakresu analiz i stosowania metod badawczych zarówno ilościowych jak i jakościowych.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły dotyczące rekrutacji (link).


Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Rozwoju Miast
Sekretariat
Ul. Cieszyńska 2
30-015 Kraków


like_obserwatorium_miasta-minPolub nas na facebooku 

[ezcol_1third]OFERTA_OPM[/ezcol_1third] [ezcol_2third_end]RAPORT[/ezcol_2third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.