OPM
0708.2017

Konferencja | Gospodarka o obiegu zamkniętym (14-15.09.2017, Kraków)

  • OPM
  • Artykuł

14-15 września odbędzie się w Krakowie konferencja „Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna”. Wydarzenie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

W gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej kluczowe znaczenie mają racjonalne zarządzanie materiałami i efektywność energetyczna. Ich poprawa jest wciąż wyzwaniem dla wielu krajów, w tym Polski przyczyniając się nie tylko do zmniejszenia presji na środowisko, ale i zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego. Wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym – jak szacuje Fundacja Ellen MacArthur – może przyczynić się m.in. do:

– ograniczenia do 2030 r. emisji dwutlenku węgla o połowę,
– zmniejszenia do 2050 r. konsumpcji materiałów pierwotnych,
– znacznego wzrostu recyklingu i odzysku surowców ze źródeł wtórnych,
– poprawy efektywności energetycznej.

Komisja Europejska dostrzegając znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla rozwoju UE opracowała i realizuje plan działania, w którym przedstawia nowe wymagania dla produktów, zasady wsparcia finansowego, edukacji, zrównoważonych zamówień publicznych, zasad oceny efektywności środowiskowej z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia, jak i zwiększenia znaczenia eko-projektowania.

Właśnie tym problemom poświęcona jest międzynarodowa konferencja  „Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna”, która 14-15 września 2017 r. odbędzie się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

W pierwszym dniu tematyka konferencji dotyczyć będzie gospodarki miejskiej o obiegu zamkniętym, tj. kształtowania postaw i angażowania obywateli, nowych modeli biznesowych oraz sposobów finansowania rozwoju gospodarczego miast. W drugim dniu dyskusja dotyczyć będzie gospodarki przemysłowej obejmującej zagadnienia technologiczne w zakresie odzysku surowców, eko-innowacji, poprawy efektywności energetycznej i materiałowej oraz redukcji odpadów i emisji, a także symbiozy gospodarczej i wykorzystania nowych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami przemysłowymi.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

[ezcol_2third]Szczegóły: http://konferencja-pan.pl/ 

Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15

Ramowy program

I dzień – Gospodarka miejska o obiegu zamkniętym – Miasto-Idea
– Sesja plenarna;
– Gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna w dużych miastach;
– Rola energii i surowców w gospodarce;
– Instrumenty wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym i niskoemisyjną;

II dzień – Gospodarka przemysłowa o obiegu zamkniętym
– Symbioza gospodarcza;
– Wykorzystanie narzędzi IT w gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej;
– Ekoinnowacje i edukacja z zakresu ochrony środowiska;
– Znaczenie recyklingu [/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

Zobacz również
OPM_IRM_Niskoemisyjność_i_efektywność_energetyczna_raport_obserwatorium_atmoterm_publikacja_Agnieszka_Bartocha_Iwona_Rackiewicz
Niskoemisyjność i efektywność energetyczna.
Raport o stanie polskich miast

[/ezcol_1third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.