OPM
2707.2020

Koronawirus zmienia miasta. Paryż i Mediolan chcą być miastami 15-minutowymi

  • OPM
  • Artykuł

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa zwiększyły świadomość społeczną i pobudziły debatę na temat przyszłych form życia w miastach. Czynniki, które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia w zdrowszym środowisku, zyskują szersze uznanie w kontekście utrzymania zdrowia obywateli w okresie pandemii. W artykule Małgorzaty Hanzl z Politechniki Łódzkiej przeanalizowano tymczasowe interwencje wprowadzone w odpowiedzi na obecne wyzwania. Jak zauważa autorka, te krótkoterminowe zmiany mogą pokazywać możliwe scenariusze rozwoju miast na przyszłość.

Kwarantanna i zwiększenie liczby osób, które mogą wykonywać pracę w domu doprowadziły do zmniejszenia liczby dojazdów do pracy, a tym samym zmniejszenia ruchu. Dzięki temu miasta zyskały nowe możliwości w kreowaniu przestrzeni publicznych – zaczęły otwierać ulice dla pieszych, rowerzystów i do celów rekreacyjnych. Różnego rodzaju interwencje zostały podjęte w miastach na całym świecie.  Wiele z tych działań wiązało się z uspokojeniem ruchu, poprzez poszerzenie chodników, tworzenie nowych tras rowerowych czy całkowite zamknięcie niektórych ulic. Jak podkreśla autorka, takie działania zostały podjęte w wielu miastach, od Nowego Jorku w USA, po Auckland w Nowej Zelandii, oraz po Kraków i Warszawę w Polsce. Można wyróżnić kilka takich interwencji:

  • zamykanie ulic dla pojazdów mechanicznych – na stałe lub w weekendy i święta,

  • wydzielenie nowych pasów dla pieszych lub rowerzystów lub obu,

  • zakaz ruchu nielokalnego na niektórych ulicach,

  • ograniczenia prędkości, aby uczynić ulice bardziej przyjazną innym użytkownikom ,

  • lub tworzenie przestrzeni współdzielonych (shared space).

maglorzata hanzl-koronawirus-covid-artykuł

Źródło: Małgorzata Hanzl – Urban forms and green infrastructure – the implications for public health during the COVID-19 pandemic.

W artykule zwrócona jest uwaga, że tego typu zmiany – nieprzypadkowo – często związane są z zieloną infrastrukturą – albo podnoszą jej jakość, albo służą do zwiększenia przestrzeni dostępnej dla pieszych. Na przykład ulice są zamykane w bezpośrednim sąsiedztwie parków (Boston MA), a nawet w samych parkach (w Cincinnati, Cleveland OH, czy Brukseli); parkingi są usuwane z parków miejskich (Charlotte NC, Kurytyba w Brazylii). Są też działania dotyczące przestrzeni publicznych, które bezpośrednio pomagają firmom prywatnym – w Wilnie na Łotwie władze lokalne zdecydowały się poszerzyć chodniki, aby pomieścić ogródki restauracyjne. Dzięki takiej polityce piesi nie muszą już przeciskać się przez zwężoną powierzchnię chodnika, a przedsiębiorcy mają większe możliwości tworzenia ogródków gastronomicznych, którym często towarzyszy zieleń.

Są też miasta, które idą dalej. Istnieją już dwa miejskie programy, które uwzględniają zmiany związane COVID-19- w Mediolanie ,,Milano Abitare. Etap 2″oraz w Paryżu  ,,Paris en Commune”. Oba mają na celu stworzenie miasta, gdzie w ciągu 15-minutowego spaceru każdy mieszkaniec powinien mieć możliwość zrealizowania podstawowych potrzeb, np. w zakresie dostępu do służby zdrowia czy terenów rekreacji.


Cały artykuł

Małgorzata Hanzl – Urban forms and green infrastructure – the implications for public health during the COVID-19 pandemic (otwarty dostęp)


Zobacz także

[ezcol_2third]

Działania miast podczas pandemii. 
Ekspertyzy i prace badawcze Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

pod red. M. Grochowicz, P. Salata-Kochanowski

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end] Jak wykorzystać przestrzeń ulic w dobie pandemii. Poradnik

[/ezcol_1third_end]

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *