OPM

Raporty grup eksperckich

Opracowania zawierają podsumowanie prac pięciu grup eksperckich działających w ramach przygotowań do Kongresu Polityki Miejskiej 2019 w Kielcach (14–15 listopada), w ramach i zgodnie z metodologią Krajowego Forum Miejskiego (UN-Habitat 2020). W skład każdej grupy wchodziło ok. 10–15 osób reprezentujących uczelnie i instytucje badawcze, samorządy oraz organizacje pozarządowe. Dodatkowo pracom przyglądali się również przedstawiciele administracji rządowej, którzy mogli wyrażać swoje opinie względem zaprezentowanych efektów pracy grupowej.


wyzwania i rekomendacje- krajowa polityka miejska - raport

Raport tematycznych grup eksperckich Kongresu polityki miejskiej 2019. 
Wyzwania i rekomendacje dla krajowej polityki miejskiej

red. R. Ryś, P. Górny, A. Sobol, A. Muzioł-Wecławowicz

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020

 

Zał.1 Wstępna propozycja zakresu monitoringu mieszkaniowego w miastach 

Zał 2.Wybrane przykłady innowacji w sferze usług mieszkaniowych

 

 


raport-okladkaW kierunku nowej krajowej polityki miejskiej.
Raport rekomendacyjny

red. K. Janas

Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków 2020