OPM
0607.2018

Sejm przyjął specustawę mieszkaniową

  • OPM
  • Artykuł

Przyjęta w czwartek specustawa ma skrócić czas przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz umożliwić szybką budowę na terenach pokolejowych, poprzemysłowych, powojskowych i rolnych.

Za sprawą specustawy okres przygotowania inwestycji mieszkaniowych ma się skrócić z pięciu lat do roku. Jak zaznaczają autorzy, specustawa ma na celu uwolnienie gruntów, które wcześniej nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych.

Nowe prawo ma też wprowadzić standardy urbanistyczne, którymi trzeba będzie się kierować. Będą one zależały od liczby mieszkańców, tj. gminach liczących mniej niż 30 tys. mieszkańców, od 30 tys. do 100 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców. Samorządom dano możliwość zwiększenia lub zmniejszenia poprzez stosowną uchwałę wymagań od inwestora dotyczących standardów. Zmiany nie będą mogły być jednak większe niż 50 proc. założonych wskaźników. Przykładowo, poza miastami oraz w miastach do 30 tysięcy mieszkańców budynki realizowane w ramach specustawy będą mogły mieć do 3 kondygnacji nadziemnych. Średnie miasta, liczące między 30 a 100 tysięcy mieszkańców, będą mogły powstawać budynki czterokondygnacyjne. Natomiast w dużych miastach, zamieszkałych przez ponad 100 tysięcy mieszkańców nie będzie określona maksymalna wysokość inwestycji. Ustawa przewiduje od tych wytycznych wyjątki. W przypadku gdy w odległości do 1,5 km znajdują się wyższe budynki mieszkalne, inwestor będzie mógł wybudować obiekt, który będzie miał dostosowaną wysokość do nich.

Ustawa określa m.in. odległości takich inwestycji od przedszkola, szkoły, przystanku komunikacji publicznej, wymaga zapewnienia dostępu do drogi i, zgodnie z zapotrzebowaniem, dostępu m.in. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z projektem ustawy inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Specustawa będzie obowiązywać przez 10 lat.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 225 posłów. Przeciw było 184. Od głosu wstrzymało się 4 posłów.kongres rewitalizacji_grudzień_lublin_systemy rewitalizacji_partycypacja_wydarzenie_2018

Zapraszamy na V Kongres Rewitalizacji!

Rewitalizacja w kurczących się miastach 
Odnowa centrum
Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji 
Rewitalizacja a odnowa wsi 

http://rewitalizacja.miasta.pl


[ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth][ezcol_3fifth]

[/ezcol_3fifth][ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.