Mieszkalnictwo i polityka społeczna - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Mieszkalnictwo i polityka społeczna

[ezcol_2third]

Na obszarach miejskich skupia się wiele problemów, między innymi społecznych. Nierówności wewnątrzmiejskie są często większe niż pomiędzy regionami. Obejmują one wiele aspektów, które istotnie wpływają na jakość życia, jak np. dostępność do usług i infrastruktury społeczno-kulturalnej czy mieszkań. Samorządy mają wiele narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym polityki mieszkaniowej.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

mieszkalnictwo-spoleczne-raport-instytut rozwoju miast i regionow- obserwatorium polityki miejskiej

Mieszkalnictwo społeczne. 
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: A. Muzioł-Węcławowicz, K. Nowak[/ezcol_1third_end]

Teksty

Biblioteka

Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow, Maciej Brosz, Marta Skowrońska, Jacek Gądecki, Magdalena Żadkowska, Anita Basińska, Agnieszka Jeran, Magdalena Łukasiuk, Grażyna Woroniecka, Filip Schmidt, Wojciech Wilk

2016

Geoportal

Zajrzyj na: https://geoportal.miasta.pl/