Mieszkalnictwo i polityka społeczna

[ezcol_2third]

Na obszarach miejskich skupia się wiele problemów, między innymi społecznych. Nierówności wewnątrzmiejskie są często większe niż pomiędzy regionami. Obejmują one wiele aspektów, które istotnie wpływają na jakość życia, jak np. dostępność do usług i infrastruktury społeczno-kulturalnej czy mieszkań. Samorządy mają wiele narzędzi do prowadzenia aktywnej polityki społecznej, w tym polityki mieszkaniowej.

[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end]

mieszkalnictwo-spoleczne-raport-instytut rozwoju miast i regionow- obserwatorium polityki miejskiej

Mieszkalnictwo społeczne. 
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: A. Muzioł-Węcławowicz, K. Nowak[/ezcol_1third_end]

Raporty

Kwestia mieszkaniowa a kryzys uchodźczy

Magdalena Milert, Kamil Nowak, Bartłomiej Sroka

Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast

redakcja: Alina Muzioł-Węcławowicz, Kamil Nowak

Teksty