Zarządzanie miastem i obszarami funkcjonalnymi

[ezcol_1half]

Zarządzanie obszarami miejskimi, ze szczególnym uwzględnieniem ich szerszego otoczenia wyznaczanego powiązaniami funkcjonalnymi, należy do głównych wątków tematycznych Krajowej Polityki Miejskiej. Skuteczne zarządzanie miastami wymaga współpracy z różnymi grupami interesariuszy, w tym również z mieszkańcami. 

Bez modernizacji systemu zarządzania w wymiarze miejskim trudno o sukces nie tylko konkretnego samorządu, ale i całego kraju. To miasta są centrami wzrostu i innowacji, w których koncentruje i krzyżuje się wiele działań rozwojowych różnych podmiotów.  [/ezcol_1half] [ezcol_1quarter]

raport_zarządzanie_okładka

Zarządzanie i współpraca MOF.
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: K. Janas, W. Jarczewski [/ezcol_1quarter]

[ezcol_1quarter_end]partycypacja publiczna-raport-martela-pistelok-okładka

Partycypacja publiczna.
Raport o stanie polskich miast

Redakcja: B. Martela, P. Pistelok[/ezcol_1quarter_end]

Raporty

Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych

Wojciech Łachowski, Paweł Pistelok, Klaudia Dziadowicz

Cyfryzacja urzędów miast

Agata Miazga, Kladia Dziadowicz, Paweł Pistelok

Teksty