OPM
2007.2018

Teoria Habitatu: współczesny kontekst (25–27.10, Wrocław)

  • OPM
  • Wydarzenie
W październiku, we Wrocławiu odbędzie konferencja naukowa pt. Teoria Habitatu: współczesny kontekst. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych badań i studiów dotyczących teorii architektury mieszkaniowej oraz założeń ideowo-projektowych kształtowania środowiska życia człowieka.

Celem konferencji jest podjęcie problematyki architektury mieszkaniowej we współczesnym świecie w zagadnieniu teoretycznym, praktycznym oraz polityczno-społecznym. Problematyka konferencji zawarta jest w trzech blokach tematycznych: teorii habitatu, praktyce architektonicznej oraz polityce mieszkaniowej. W ramach nich zostaną poruszone zagadnienia z zakresu architektury, urbanistyki, humanistyki środowiska mieszkaniowego, socjologii i innymi dziedzinami wpisującymi się w nurt związany ze środowiskiem mieszkaniowym.

TEORIA HABITATU

Określenie założeń ideowych współczesnego habitatu
Habitat w środowisku naturalnym i kulturowym
Realizacja potrzeb współczesnego człowieka w środowisku mieszkaniowym
Miejsce habitatu w przestrzeni zurbanizowanej
Modele architektoniczno-przestrzenne habitatu
Wpływ infrastruktury i technologii na przemiany środowiska mieszkaniowego

PRAKTYKA ARCHITEKTONICZNA

 Habitat NOW – przykłady współczesnych realizacji zespołów mieszkaniowych o wysokich walorach społeczno-przestrzennych
Rola architekta, inwestora i mieszkańców w kształtowaniu habitatu
Wpływ czynników prawno-ekonomicznych na jakość środowiska mieszkaniowego
Wykorzystanie badań naukowych w praktyce projektowej

POLITYKA MIESZKANIOWA

Wpływ polityki społeczno-ekonomicznej na kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego
Wpływ procesów planistycznych na tworzenie ładu przestrzennego w środowisku mieszkaniowym
Założenia programowe współczesnej polityki mieszkaniowej
Określenie standardów architektoniczno-urbanistycznych w nowo projektowanych zespołach mieszkaniowych
Wpływ badań naukowych na politykę mieszkaniową

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny, dla prezentacji najnowszych badań z różnych dyscyplin – dotyczących kształtowania środowiska mieszkaniowego w aspekcie architektonicznym, socjologicznym, psychologicznym, technologicznym etc. W ramach konferencji planowana jest wystawa architektury mieszkaniowej, konkurs studencki na projekty z zakresu architektury mieszkaniowej, a także otwarty panel dyskusyjny w czasie którego zaprezentowane zostaną różne aspekty środowiska mieszkaniowego człowieka. Gościem specjalnym konferencji jest prof. Dick van Gameren z Wydziału Architektury TU Delft oraz holenderskiej pracowni Mecanoo.

Teoria Habitatu: współczesny kontekst
25 – 27.10.2018 // Wrocław
Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5

Strona wydarzeniawww.habitaty.pwr.wroc.pl


[ezcol_1half]kongres rewitalizacji_grudzień_lublin_systemy rewitalizacji_partycypacja_wydarzenie_2018
V Kongres Rewitalizacji (03-04.12 / Lublin)[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter]kalendarz_wydarzenia_konferencje_obserwatorium_promo-min
Kalendarz wydarzeń
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]

Jeszcze w tym roku:
Polityka mieszkaniowa.
Raport o stanie polskich miast [/ezcol_1quarter_end][ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth][ezcol_3fifth]

[/ezcol_3fifth][ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.