OPM
0802.2018

VI Kongres Urbanistyki Polskiej – Jutro miasta

 • OPM
 • Artykuł

W czerwcu Towarzystwo Urbanistów Polskich organizuje w Gdyni kolejny Kongres Urbanistyki Polskiej. Hasłem przewodnim wydarzenia jest ,,Jutro miasta”.

Towarzystwo Urbanistów Polskichjedno z najstarszych stowarzyszeń urbanistów w Europie, organizuje 20-22 czerwca w Gdyni wydarzenie poświęcone przyszłości miast. Kongres Urbanistyki Polskiej odbywa się co trzy lata w cyklach trzyletnich i stanowi platformę dyskusji o najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stają polskie miasta. W roku wydarzenie ma się składać z sesji plenarnych oraz sesji mobilnych. ,,Jutro miasta” jest nawiązaniem do tytułu ważnego dla współczesnej urbanistyki dzieła Ebenezera Howarda „Miasta-ogrody jutra” („Garden Cities of Tomorrow”), które jest jednym z pierwszych manifestów urbanistycznych kształtujących nasze współczesne myślenie o mieście. Organizatorzy zaznaczają, że celem Kongresu ma być przede wszystkim dyskusja o przyszłości miast, które już dzisiaj zamieszkuje większość ludności świata.

Sesje plenarne będą miały formę debat. Formuła poszczególnych sesji będzie wyglądać tak, że rozpocznie je krótkie, 10-15 minutowe wystąpienie wprowadzające, następnie zaś wypowiedzą się zaproszeni paneliści, po czym nastąpi interakcja z uczestnikami Kongresu. Każdy z uczestników kongresu będzie mógł zabrać głos w dyskusji. Panel poprowadzi moderator lub moderatorka, który/a sformułuje także końcowe wnioski. Sesja zaplanowana jest 1,5-2 godziny. Na VI Kongresie Urbanistyki Polskiej odbędzie się 5 sesji plenarnych (szczegóły):

 • Jutro mojego miasta. Czy burmistrzowie powinni rządzić światem?
 • Czy potrzebna nam polityka miejska? I kto ma prawo ją definiować?
 • Koszmar partycypacji czy kształtowanie relacji w mieście obywateli?
 • Wielkie projekty urbanistyczne czy uczące się sieci miast — co generuje zmiany w miastach?
 • Miejskie imaginarium. Czy mamy opowieść o jutrze miasta?

Sesje mobilne to sesje tematyczne, jakie odbędą się symultanicznie w czwartek, 21 czerwca 2018 w wielu miejscach miasta Gdyni. Założeniem tych sesji jest, aby odbywały się one w miejscu, które jest dobrą ilustracją omawianego problemu. Na przykład sesja o relacjach portu z miastem będzie miała miejsce w Porcie Gdynia a debata burmistrzów i prezydentów małych miast odbędzie się w Wejherowie. Uczestniczy Kongresu mają mieć zapewniony transport do i z miejsc, w których zaplanowano sesje mobilne. Organizatorzy zapraszają do  zgłaszania chęci zaprezentowania studium przypadku (max. 10 minut wystąpienia) w ramach poszczególnych sesji (szczegóły):

 • Mieszkanie plus a rozwój przestrzenny miast
  Sesja dotycząca rozwoju mieszkalnictwa w polskich miastach, w szczególności w kontekście wprowadzenia programu „Mieszkanie Plus”.
 • Przekaz wizualny w przestrzeni miejskiej
  Sesja dotycząca problemów wykorzystania technik prezentacji zewnętrznych w przestrzeni. Jak używać technologii dla kształtowania przekazu w miastach? Czy jesteśmy skazani na dyktat komercyjnych, wielkoformatowych reklam czy można użyć technik wizualnych dla wzbogacenia także innych przekazów?
  Partner sesji: AMS.
 • Przyszłość małych miast
  Debata prezydentów i burmistrzów małych miast. Dyskusja nad specyficznymi problemami małych miast w kontekście postępującej metropolizacji przestrzeni.
  Moderator: Michał Ciesielski (Sekcja Małych Miast TUP) i Agnieszka Wójtowicz-Wróbel (Oddział TUP Kraków).
 • Port w (wielkim) mieście
  Sesja poświęcona relacjom portów, zarówno morskich jak i rzecznych czy zlokalizowanych na jeziorach, z miastem.
  Moderator: Karolina Krośnicka (Prezes TUP Oddział Gdańsk).
 • Błękitna infrastruktura
  Sesja poświęcona znaczeniu wody, w tym rzek, w kształtowaniu miasta. Przedyskutowanie zagrożeń (zwłaszcza w kontekście katastrof naturalnych) i możliwości, jakie niesie obecność różnych rodzajów wód czy frontu wodnego w mieście. Wyzwania dla zarządzania zasobami wodnymi miasta będą rozważane w aspekcie dążenia do zrównoważonych struktur miejskich. Zadamy pytanie jak budować błękitną infrastrukturę miast.
 • Przestrzeń dla wszystkich
  Sesja poświęcona problematyce projektowania przestrzeni miasta z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami a także specyficznym grupom społecznym: dzieciom, seniorom, kobietom.
 • Miasto na wsi
  Sesja dotycząca problematyki suburbanizacji. Jak Miejskie Obszary Funkcjonalne powinny być kształtowane w aspekcie żywiołowej urbanizacji? Jakie rozwiązania systemowe i instytucjonalne należy przyjąć, by zapobiec dalszej ekspansji na tereny niezabudowane? Jaki model współpracy byłby najlepszy w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych?
 • Rewitalizacja czy face-lifting?
  Sesja dotycząca krytycznego przeglądu metod i rezultatów programów rewitalizacji.
 • Nowe twarze przemysłu
  Sesja dotycząca nowych form i zasad lokalizacji obiektów przemysłowych oraz ich wpływu na rozwój miast i powiązania z innymi obszarami miejskimi. Jak nowe rodzaje przemysłów kształtują na nowo tkankę miejską?
 • Urban food i guerrila gardens — czy miasto przyszłości nas wyżywi?
  Sesja poświęcona rozwojowi miejskiego rolnictwa i miejskich ogrodów otwartych dla wszystkich. Jak w aspekcie nowych tendencji powinno się planować ogrody działkowe? Jak włączać te nowe formy zagospodarowania w systemy zieleni miejskiej?
 • Retrofitting: nie wyrzucaj, użyj na nowo!
  Sesja poświęcona politykom ponownego użycia istniejących struktur w perspektywie koniecznych polityk mitygujących konsumpcję terenu i energii w miastach.
 • Land value capture as a funding source for infrastructure (session exclusively in english)
  Sesja poświęcona możliwościom użycia mechanizmu LVC dla finansowania infrastruktury w miastach Polski i Europy Centralnej.
  Moderator: David Amborski (School of Urban and Regional Planning, Ryerson University, Toronto).


Więcej informacji na:
http://www.kongrestup.pl/

Więcej miejskich wydarzeń
Kalendarz: konferencje / spotkania / debatyDowiedz się więcej o polityce miejskiej.
Zobacz jak polskie miasta radzą sobie w zakresie:

Rozwoju gospodarczego  

 Niskoemisyjności i efektywności energetycznej  

 Zarządzania i współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych  


[ezcol_1fifth] [/ezcol_1fifth][ezcol_3fifth]

[/ezcol_3fifth][ezcol_1fifth_end] [/ezcol_1fifth_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.