OPM
1101.2018

W Poznaniu działa pierwszy w Polsce metropolitalny portal konsultacji społecznych

  • OPM
  • Artykuł

Mieszkańcy Poznania i okolicznych gmin mają do dyspozycji pierwszy w Polsce metropolitalny portal konsultacji społecznych. Dzięki niemu łatwiej będzie można znaleźć informacje na temat konsultacji organizowanych w samorządach należących do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Podczas gdy niektóre samorządy zastanawiają się nad wprowadzeniem platform integrujących informacje o konsultacjach w danej gminie, to są i takie, którym to nie wystarcza i poszły znacznie dalej. Pod koniec 2016 roku dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań zostały wykonane dwa badania ankietowe skierowane do pracowników urzędów samorządowych zajmujących się konsultacjami społecznymi oraz mieszkańców Metropolii Poznań. Badania wykazały potrzebę usprawnienia procesów związanych z konsultacjami społecznymi na obszarze Metropolii w celu zwiększenia partycypacji mieszkańców. Ośrodek poznański pod jest jednym z wiodących obszarów funkcjonalnych, które działają aktywnie w kwestii współpracy międzysamorządowej, co wykazał między innymi zrealizowany przez Obserwatorium Polityki Miejskiej ostatni raport o stanie polskich miast.

Konsultacje dla Metropolii Poznań

W ramach projektu ,,Aktywni obywatele Metropolii Poznań” zrealizowano portal, na którym można znaleźć ogłoszenia o konsultacjach dotyczących samorządów aglomeracji poznańskiej. Informacje są podzielone według 11 kategorii, np. planowania przestrzennego, rewitalizacji, transportu, edukacji czy ochrony środowiska. Znaleźć ogłoszenie o konsultacjach można również przez pryzmat tego kto jest organizatorem. Przede wszystkim są to gminy biorące udział w projekcie, ale nie tylko. Twórcy portalu dostrzegli bowiem, że organizatorem konsultacji nie musi być tylko sektor publiczny. Organizacje pozarządowe mają możliwość dodawania informacji o planowanych konsultacjach, np. realizowanych w ramach własnych projektów. Ponadto samorządy i NGO mogą skorzystać z modułu ankietowego.

Na portalu znajduje się sekcja – baza wiedzy, na której zawarte są podstawowe informacje dotyczącego tego, czym są konsultacje oraz jak je zaplanować. Na stronie znaleźć można także raport z budżetów partycypacyjnych, jakie zostały zorganizowane na obszarze Metropolii Poznań.

portal konsultacje mof metropolia poznań

Sam portal to za mało

Portal nie był jedynym elementem projektu zrealizowanego przez poznańską metropolię. Oprócz strony internetowej zrealizowano kompleksowy program edukacyjny z zakresu metod prowadzenia konsultacji i obsługi nowego portalu. W programie wzięli udział m.in. urzędnicy, przedstawiciele organizacji społecznych oraz mieszkańcy. W ramach programu zorganizowano cykl szkoleń i warsztatów. Uczestnicy mogli skorzystać także z dedykowanego wsparcia mentoringowego, podczas którego eksperci podpowiadają urzędnikom jak zaplanować dobre konsultacje, jak zwiększyć udział mieszkańców oraz jakich narzędzi użyć, żeby zebrać jak najwięcej wartościowych opinii.

Konsultacje dla Metropolii Poznań – portal
https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/


Dowiedz się więcej o polityce miejskiej.
Zobacz jak polskie miasta radzą sobie w zakresie:

Rozwoju gospodarczego  

 Niskoemisyjności i efektywności energetycznej  

 Zarządzania i współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych  


Możliwość komentowania została wyłączona.