OPM
3007.2018

Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Będzie bezpieczniej?

  • OPM
  • Artykuł

[ezcol_3quarter]Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło wytyczne wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Ich stosowanie ma zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem pieszych. Obecnie do większości z nich dochodzi w przestrzeni, która jest dedykowana pieszym, między innymi na pasach.

Jak podaje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działająca przy resorcie infrastruktury, blisko połowa ofiar wypadków z udziałem pieszych w 2017 r. zginęła w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego. 90 proc. wszystkich pieszych, którzy doznali obrażeń na polskich drogach, zostało rannych również w takich miejscach. Na przejściach dla pieszych odnotowano 4091 wypadków, w których śmierć poniosło 259 osób, a 4029 zostało rannych.

Pod tym względem Polska negatywnie się wyróżnia na tle Europy. Chociaż w ostatnich latach poprawiło się bezpieczeństwo pieszych, to w Polsce wciąż co trzeci zabity na drodze to pieszy, podczas gdy w UE – co piąty (czytaj raport NIK). Do części wypadków dochodzi z powodu zbyt małej widoczności pieszych. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych z najtragiczniejszym skutkiem zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych (październik–grudzień).

– Okazuje się, że przejścia dla pieszych są paradoksalnie jednymi z najmniej bezpiecznych miejsc na drodze! Powodów tego jest wiele. Wiele uwagi poświęcamy problemowi nadmiernej prędkości, jednak z badań ruchu drogowego wynika, że do zdarzeń w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego najczęściej dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych, w godzinach, w których, z uwagi na wcześnie zapadający zmierzch, jest ograniczona widoczność – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministerialne wytyczne mają pomóc zmienić ten stan rzeczy. Dlatego opracowane wytyczne będą rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg.

Diagnoza i rekomendacje

Przygotowany dokument składa się z dwóch części:

•    raportu z przeprowadzonych studiów i analiz,
•    wytycznych dotyczących prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Celem opracowania była identyfikacja i charakterystyka problemów związanych z oświetleniem przejść dla pieszych, przegląd i analiza rozwiązań dotyczących prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych w kraju i zagranicą oraz propozycja wytycznych oświetlania przejść dla pieszych. W ramach raportu z przeprowadzonych studiów i analiz omówiono badania i przedstawiono wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, wraz z przeglądem stosowanych rozwiązań.

Obecnie stosowanych jest szereg rozwiązań umożliwiających oświetlenie obszaru przejścia dla pieszych (np. za pomocą opraw oświetlenia ulicznego) lub doświetlenia obszaru przejścia dla pieszych za pomocą opraw o specjalnych cechach oświetleniowych. Z praktyki oraz prowadzonych badań wynika, że nie zawsze realizują one założone funkcje oświetleniowe. Oświetlenie przejść dla pieszych powinno bowiem jednocześnie zapewniać kierowcy właściwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu właściwe warunki obserwacji otoczenia, przejścia dla pieszych i zbliżających się pojazdów.

Opracowanie ma na celu stworzenie wytycznych dla projektantów, inwestorów i wykonawców oświetlenia przejść dla pieszych w celu zapewnienia wysokich standardów oświetlenia wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności bezpieczeństwa pieszych.

Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych zostały opracowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającą przy Ministerstwie Infrastruktury, we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej. [/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

 

 

 

kongres_baner_obserwatorium_kraków[/ezcol_1quarter_end]


Pobierz
Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych. Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych


[ezcol_1third]śleszyńskie-średnie miasta-deglomeracja
Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce (publikacja)[/ezcol_1third] [ezcol_1third]czy wielkie wydarzenia sie opłacają_obserwatorium miasta kraków
Wielkie wydarzenia. Szansa czy przekleństwo dla miast?[/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji - publikacja
Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji (publikacja)

[/ezcol_1third_end]

Możliwość komentowania została wyłączona.