Która przestrzeń publiczna w mieście jest najlepsza? Portale społecznościowe mogą pomóc w analizie przestrzeni w miastach - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM
2208.2018

Która przestrzeń publiczna w mieście jest najlepsza? Portale społecznościowe mogą pomóc w analizie przestrzeni w miastach

  • OPM
  • Artykuł

Która przestrzeń publiczna w mieście jest najlepsza? Portale społecznościowe mogą pomóc w analizie jakości i popularności ulic i placów. 

Portale społecznościowe pozwalają badaczom i profesjonalistom zrozumieć, które miejsca w mieście są najbardziej lubiane i odwiedzane. Badacze z zespołu profesora Pablo Martí z Uniwersytetu w Alicante postanowili wykorzystać popularną aplikację Foursquare, aby zidentyfikować najpopularniejszą przestrzeń publiczną w wybranych miastach prowincji Alicante. Foursquare to serwis społecznościowy oparty na geolokalizacji i zapisywaniu odwiedzanych miejsc, lokali i obiektów.

Ogólna metodologia składa się z trzech etapów. Po pierwsze, wybrano najważniejsze miasta w prowincji Alicante. Po drugie, na podstawie danych pobranych z portalu społecznościowego Foursquare zidentyfikowano najpopularniejszy plac w każdym mieście. Na koniec zanalizowano lokalizację każdego placu w stosunku do historycznego centrum i głównych osi miasta. Następnie zidentyfikowano możliwe korelacje pomiędzy ich położeniem a popularnością.

Badacze nakreślili trzy główne wnioski z tak przeprowadzonego badania. Po pierwsze, że istnieje silny związek przestrzenny między najchętniej uczęszczanymi placami a historycznym centrum miasta. Pomimo ciągłego rozwoju miast i tworzeniu się nowych przestrzeni publicznych to właśnie historycznie ukształtowane przestrzenie publiczne są miejscami szczególnie chętnie odwiedzanymi. Co ciekawe w niemalże wszystkich przypadkach zaobserwowano dużą, niemal podwójną różnicę w liczbie użytkowników między pierwszym a drugim w kolejności najpopularniejszym placem w mieście.

Kolejny wniosek badaczy również dotyczy lokalizacji. Wszystkie najczęściej użytkowane place mają podobne cechy: są silnie osadzone w sieci przestrzeni publicznych oraz znajdują się blisko głównych osi miasta. Oprócz tego wybrane place pełnią określoną rolę: handlową, administracyjną, religijną lub rekreacyjną.

Ostatni wniosek dotyczy portali społecznościowych. Badacze zwracają uwagę, że z powodzeniem mogą one odzwierciedlać interakcje społeczne zachodzące w miejskich przestrzeniach publicznych i mogą one pomóc w ustalaniu preferencji niektórych użytkowników przestrzeni publicznych.

kongres_baner_obserwatorium_kraków 


Cały artykuł dostępny online na stronie magazynu Cities (Volume 64)
Pablo MartíLeticia Serrano-EstradaAlmudena Nolasco-Cirugeda – Using locative social media and urban cartographies to identify and locate successful urban plazas