OPM
2012.2023

Podsumowanie cyklu „Mieszkalnictwo i polityki społeczne”

  • OPM
  • Artykuł

Przedstawiamy raport podsumowujący cykl badawczy Mieszkalnictwo i polityki społeczne, który miał pozwolić odpowiedzieć na pytania o to, jaką rolę w polityce miejskiej odgrywa mieszkalnictwo oraz jaką mogłoby pełnić, gdyby miasta wykorzystywały tkwiący w nim potencjał. Wychodząc z założenia, że gminna polityka mieszkaniowa nie powinna być ograniczona do wsparcia wąskiej grupy osób najbardziej potrzebujących, a skierowana na tworzenie przyjaznych warunków mieszkaniowych całej wspólnoty samorządowej, za cel postawiono również zdiagnozowanie, w jakim stanie znajduje się polskie mieszkalnictwo, biorąc pod uwagę różne jego składowe. W rezultacie postanowiono przeprowadzić badania dotyczące nie tylko sektora społecznego, ale też komercyjnego, oraz znajdującą się na pograniczu pomiędzy nimi spółdzielczością mieszkaniową. W cyklu wydano następujące raporty:

„Świadczenie mieszkaniowe i inne formy wsparcia uchodźców”
„Kwestia mieszkaniowa a kryzys uchodźczy. Wspólne wyzwania i rozwiązania dla równoważenia sektora mieszkalnictwa w Polsce”
„Dane o mieszkalnictwie w Polsce. Definicje, źródła, zestawienia, zmiany”
„Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych w 2020 r.”
„Miasta jako gospodarze zasobów mieszkaniowych”
„Miasta jako inwestorzy mieszkaniowi”
„Działalność i znaczenie spółdzielni mieszkaniowych w Polsce”
„Miejska polityka społeczna – niespełniona obietnica Centrum Usług Społecznych”

Opracowanie i koordynacja: Kamil Nowak

Zapraszamy do lektury!

Raport Obserwatorium Polityki Miejskiej - Podsumowanie cyklu badawczego - Mieszkalnictwo i polityki społeczne - Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *